poniedziałek, 15 stycznia 2018

8. Cyberzagrożenia

Moje zestawienie książek i artykułów na temat cyberzagrożeń. Zestawienie obejmuje książki i artykuły, które zostały wydane po 2006 roku.

Książki

 1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożeń pedofilią internetową / Tomasz Siemianowski. Gdynia: Wydawnictwo BP, 2017.
 2. Analiza systemowa patologii w internecie / Halina Świeboda. W: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Tom 9. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2016.
 3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej: teoria i praktyka / pod red. Ewy Golbik-Madej. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2016.
 4. Dylematy społeczności cyfrowej. Tom 2. / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 5. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. Warszawa: Difin, 2014.
 6. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości: przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Starnaisław Kozak. Warszawa: Difin, 2014.
 7. Wyłącz zanim będzie za późno: uzależnienie od komputera i internetu / Petra Schuhler, Monika Vogelgesang; przekł. Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, Izabela Walczak. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2014.
 8. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013.
 9. Patologia fonoholizmu: przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. Warszawa: Difin, 2013.
 10. Pułapki współczesności. Cz. 1, Cyfrowi tubylcy: socjopedagogiczne aspekty nowych technologii / Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.
 11. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.
 12. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeligiewicz-Urban. Szczecin: Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2012.
 13. Agresja elekrtoniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012.
 14. Edukacja informacyjna: komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej ; Uniwersytet Szczecinski ; Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Szczecin : Oficyna Wydawnicza CDiDN, 2006.
 15. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2006.
 16. Zagrożenia w Internecie: chroń swoje dziecko: niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców / John Lenardon; tl. Julia Szajkowska. Gliwice: Helion, 2006. . 
Artykuły w czasopismach 
 1. Cyberedukacja: bardzo krótki poradnik / Halina Cybulska // Refleksje. 2017, nr 5.
 2. Wirtualizacja rzeczywistości: jak chronić dzieci i młodzież przed cyfrowymi niebezpieczeństwami? / Mieczysław Gałaś // Refleksje. 2017, nr 5.
 3. Zmyślona prawda: dlaczego fake newsy mogą być niebezpieczne? / Waldemar Howil // Refleksje. 2017, nr 5.
 4. Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży / Sylwia Polcyn // Remedium. 2017, nr 9.
 5. Dziecko w internecie: zagrożenia / Anna Kałuba Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 5.
 6. Cyberprzemoc jak zachowanie problemowe pokolenia Y / Karol Konaszewski, Tomasz Prymak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 10.
 7. Postrzeganie cyberprzemocy przez uczniów szkół ponadgimnazjlanych / Maria Mondry, Małgorzata Wójcik // Czasopismo Psychologiczne. 2016, nr 2.
 8. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2015 nr 10.
 9. Sexting - niebezpieczna strona nowych mediów / Radosław Mysior // Remedium. 2015.
 10. "Dodaj znajomego" - nie hejtuj! // Remedium. 2015, nr 2.
 11. Wirtualny lincz: pomiędzy trollowaniem a kontrolowaniem sieci / Piotr Simlat // Nowe Horyzonty Edukacji. 2013, nr 2.
 12. Czy dzieci i młodzież sa bezpieczne w sieci? : przegląd najnowszych badań / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, 2013, nr 2.
 13. Ciemna strona sieci: cyberseks / Mira Prajsner // Remedium. 2012, nr 9, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych".
 14. Nastolatki a seks w sieci / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. 2012, nr 9, dod. " W kręgu uzależnień behawioralnych".
 15. Funkcje Internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży / Aleksandra T. Tłuściak-Deliowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 8.
 16. Internet: wróg czy przyjaciel? / Agnieszka Czapczyńska-Podolska // Remedium. 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych".
 17. Dzieci i młodzież w sieci / Katarzyna Kaliszewska-Czeremska // Remedium. 2012, nr 7/8.
 18. Korzyści i zgrożenia serwisów społecznościowych / Vira Ivanova // Remedium. 2012, nr 7/8.
 19. Bezpieczni w internecie: propozycje działań / Sylwia Gajda, Anna Wiąckiewicz // Biblioteka w Szkole. 2011, nr 11.
 20. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych // Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4.
 21. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar // Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4.
 22. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 11.
 23. Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. 2007, nr 5.
 24. Komputer i internet - nóż do chleba i zabijania / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. 2006, nr 10.

APBrak komentarzy:

Prześlij komentarz