czwartek, 24 stycznia 2019

10. Etyka zawodu nauczyciela

Przedstawiam opracowane przez siebie zestawienie książek i artykułów z czasopism dotyczących etyki zawodu nauczyciela.

Książki:
 1. Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.
 2. O powinności nauczyciela. Wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2007.
 3. Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia / Lucyna Górska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2000.
 4. Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia / Dariusz Zając. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.
 5. Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. warszawa, łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 6. Etyka w systemie edukacji w Polsce / Joanna Madalińska-Michalak, Antoni J. Jeżowski, Szymon Więsław. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
 7. W kręgu wartości moralnych nauczyciela / Aldona Molesztak, Andrzej Tchorzewski, Wiesława Wołoszyn. Warszawa: WSP TWP, 1996.
 8. Wartości i normy moralne w zawodzie nauczycielskim / Krystyna Knafel. Kielce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział, 1990.
 9. Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania / Jarosław Michalski. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
 10. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela / red. nauk. Joanna M. Michalak. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 11. Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela / Maria Czerepaniak-Walczak. Toruń: "Edytor", 1997.
 12. Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
 13. Współczesne problemy zawodu nauzyciela / Stansław Krawcewicz. warszawa: Książka i Wiedza, 1979 (Rozdział VI. Szkic o etyce zawodowej nauczyciela, str. 117).
Artykuły z czasopism:
 1. Obraz, role i etyka nauczyciela we współczesnej szkole. Lidia Baranowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 4-10.
 2. Kodeks etyki pracowników. Aneta Buczkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 10, s. 35-37.
 3. O etyce zawodu nauczyciela. Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11.
 4. Tak, nie... . Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 8, s. 3-7. 2017.
 5. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły. Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46.
 6. Czy nauczycielowi jest potrzebny kodeks etyczny? Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 16-20.
 7. Czy można być dobrym nauczycielem? Maciej Smolak // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 16-18.
 8. Jaki kodeks? Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s.38-39.
 9. Moralna postawa nauczyciela. Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 50-52.
 10. O etyce zawodowej kilka myśli. Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 19-21.
 11. O etyce zawodowej nauczycieli : głos studentów. Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 20-22.
 12. Sprawiedliwy nauczyciel - pedagogiczne wyzwanie XXI wieku.Karina Stępkowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2016, nr 1, s. 41-58.
 13. Zagrożenia współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela. Józef Górniewicz. // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 4-8.
 14. Etyka w pracy nauczyciela. Edward Hajduk. // Z doświadczeń pedagoga. – 1999, nr 1, s. 7-12.

Jeśli skorzystasz z zestawienia, zostaw komentarz 😊
Dziękuję!

AP


środa, 14 lutego 2018

9. Czy warto słuchać audiobooków?

Nigdy nie przepadałam za audiobookami, zdecydowanie wolałam tradycyjną formę książki. Zawsze wydawało mi się, że lektorzy przynudzają i nie ma nic przyjemniejszego od samodzielnej lektury interesujących pozycji. Jednak teraz, gdy coraz trudniej wygospodarować mi czas na czytanie, doceniłam audiobooki i zaprzyjaźniłam się z nimi 😊


10 zalet audiobooków

1. Audiobooki wspaniale sprawdzają się przy malutkim dziecku - mogę "czytać", jednocześnie zajmując się synkiem.
2. Mogę słuchać (w domyśle: czytać), wykonując różne prace domowe.
3. Tym samym mogę uprzyjemnić sobie nudne i nielubiane czynności słuchaniem.
4. Mogę słuchać w drodze na zakupy i czekając w sklepowych kolejkach.
5. Mogę słuchać w samochodzie i autobusie.
6. Mogę słuchać książek, na które normalnie szkoda by mi było poświęcać czas.
7. Dobry lektor swoją interpretacją może sprawić, że książka wyda nam się ciekawsza niż gdybyśmy sami ją przeczytali.
8. Obecnie jestem w stanie przesłuchać znacznie więcej niż mogłabym przeczytać samodzielnie.
9. Audiobooki nie męczą wzroku.
10. Nie potrzebujemy dobrego oświetlenia do ich słuchania.

Oczywiście nadal wolę czytać sama, ale brakuje mi na to czasu, a audiobooki stanowią świetną alternatywę. Dawniej nie potrafiłam się skupić zbyt długo na słuchaniu, ale widocznie to kwestia wprawy. Z każdym kolejnym audiobookiem jest coraz łatwiej!

AP

poniedziałek, 15 stycznia 2018

8. Cyberzagrożenia

Moje zestawienie książek i artykułów na temat cyberzagrożeń. Zestawienie obejmuje książki i artykuły, które zostały wydane po 2006 roku.

Książki

 1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożeń pedofilią internetową / Tomasz Siemianowski. Gdynia: Wydawnictwo BP, 2017.
 2. Analiza systemowa patologii w internecie / Halina Świeboda. W: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Tom 9. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2016.
 3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej: teoria i praktyka / pod red. Ewy Golbik-Madej. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2016.
 4. Dylematy społeczności cyfrowej. Tom 2. / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 5. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. Warszawa: Difin, 2014.
 6. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości: przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Starnaisław Kozak. Warszawa: Difin, 2014.
 7. Wyłącz zanim będzie za późno: uzależnienie od komputera i internetu / Petra Schuhler, Monika Vogelgesang; przekł. Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, Izabela Walczak. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2014.
 8. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013.
 9. Patologia fonoholizmu: przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. Warszawa: Difin, 2013.
 10. Pułapki współczesności. Cz. 1, Cyfrowi tubylcy: socjopedagogiczne aspekty nowych technologii / Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.
 11. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.
 12. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeligiewicz-Urban. Szczecin: Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2012.
 13. Agresja elekrtoniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012.
 14. Edukacja informacyjna: komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej ; Uniwersytet Szczecinski ; Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Szczecin : Oficyna Wydawnicza CDiDN, 2006.
 15. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2006.
 16. Zagrożenia w Internecie: chroń swoje dziecko: niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców / John Lenardon; tl. Julia Szajkowska. Gliwice: Helion, 2006. . 
Artykuły w czasopismach 
 1. Cyberedukacja: bardzo krótki poradnik / Halina Cybulska // Refleksje. 2017, nr 5.
 2. Wirtualizacja rzeczywistości: jak chronić dzieci i młodzież przed cyfrowymi niebezpieczeństwami? / Mieczysław Gałaś // Refleksje. 2017, nr 5.
 3. Zmyślona prawda: dlaczego fake newsy mogą być niebezpieczne? / Waldemar Howil // Refleksje. 2017, nr 5.
 4. Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży / Sylwia Polcyn // Remedium. 2017, nr 9.
 5. Dziecko w internecie: zagrożenia / Anna Kałuba Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 5.
 6. Cyberprzemoc jak zachowanie problemowe pokolenia Y / Karol Konaszewski, Tomasz Prymak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 10.
 7. Postrzeganie cyberprzemocy przez uczniów szkół ponadgimnazjlanych / Maria Mondry, Małgorzata Wójcik // Czasopismo Psychologiczne. 2016, nr 2.
 8. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2015 nr 10.
 9. Sexting - niebezpieczna strona nowych mediów / Radosław Mysior // Remedium. 2015.
 10. "Dodaj znajomego" - nie hejtuj! // Remedium. 2015, nr 2.
 11. Wirtualny lincz: pomiędzy trollowaniem a kontrolowaniem sieci / Piotr Simlat // Nowe Horyzonty Edukacji. 2013, nr 2.
 12. Czy dzieci i młodzież sa bezpieczne w sieci? : przegląd najnowszych badań / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, 2013, nr 2.
 13. Ciemna strona sieci: cyberseks / Mira Prajsner // Remedium. 2012, nr 9, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych".
 14. Nastolatki a seks w sieci / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. 2012, nr 9, dod. " W kręgu uzależnień behawioralnych".
 15. Funkcje Internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży / Aleksandra T. Tłuściak-Deliowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 8.
 16. Internet: wróg czy przyjaciel? / Agnieszka Czapczyńska-Podolska // Remedium. 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych".
 17. Dzieci i młodzież w sieci / Katarzyna Kaliszewska-Czeremska // Remedium. 2012, nr 7/8.
 18. Korzyści i zgrożenia serwisów społecznościowych / Vira Ivanova // Remedium. 2012, nr 7/8.
 19. Bezpieczni w internecie: propozycje działań / Sylwia Gajda, Anna Wiąckiewicz // Biblioteka w Szkole. 2011, nr 11.
 20. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych // Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4.
 21. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar // Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4.
 22. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 11.
 23. Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. 2007, nr 5.
 24. Komputer i internet - nóż do chleba i zabijania / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. 2006, nr 10.

APponiedziałek, 8 stycznia 2018

7. Dziewczyna z Pomarańczami

3 powody, dla których warto przeczytać "Dziewczynę z Pomarańczami" Josteina Gaardera

3. Jest to przepiękna i wzruszająca opowieść, przy której można przyjemnie spędzić wieczór (lub kilka). Nie tylko dla młodzieży!
2. Dowiesz się czy życie ma sens.
1. Uświadomisz sobie, że wygrałeś na loterii! 🍊AP


wtorek, 17 maja 2016

6. Południk Literacki - 17 maja 2016

Twój psychologiczny autoportret
John Oldham, Lois Morris 1Dla kogo jest ta książka?

Dzięki lekturze tej książki możemy zwiększyć swoją samoświadomość. Lepiej poznać samego siebie – zrozumieć własny charakter i schematy myślenia, odkryć swoje mocne i słabe strony, a także uczucia i postępowanie innych ludzi. Jak to jest, że z jednymi osobami pracuje nam się lepiej, a z innymi gorzej? A także w bliskich związkach i przyjaźni – z niektórymi czujemy się o wiele bardziej dopasowani, z innymi zaś mniej? Wg autorów książki może zależeć to od naszych dominujących typów osobowości.

Książka przedstawia klasyfikację typów osobowości. Wyodrębniono 14 typów (m. in. na podstawie systematyki DSM-IV). Klasyfikacja pozwala określić własny wzór osobowości i jego przejawy w sześciu kluczowych sferach:
 • sfera związków – określa, jak ważni są dla nas inni ludzie oraz w jaki sposób układamy sobie z nimi życie;
 • sfera pracy – wyznacza styl działania, wykonywania obowiązków, podejmowania decyzji, współpracy z ludźmi;
 • sfera Ja – poczucie tożsamości, wyznacza, w jaki sposób myślimy o sobie;
 • sfera emocji – określa charakterystyczne nastroje i stany emocjonalne;
 • sfera samokontroli – określa zdolność planowania, samodyscyplinę, poziom spontaniczności, impulsywność;
 • sfera poczucia rzeczywistości – podejście do rzeczywistości, obraz świata.
Autorzy książki opracowali test, który umożliwia sporządzenie własnego psychologicznego autoportretu, przedstawionego w postaci wykresu. Założenie jest takie, że każdy z nas stanowi mieszankę różnych typów osobowości, przy czym jeden (lub więcej) mogą być dominujące. Dla każdego z typów przypisana jest również sfera kluczowa.


Co to jest typ osobowości?

Typ osobowości możemy zdefiniować jako system obejmujący wszystkie charakterystyczne cechy, odczucia, myśli, postawy, typowe zachowania oraz mechanizmy radzenia sobie z problemami. Jest to styl bycia, rozwoju i stawiania czoła wyzwaniom.

Żaden z typów osobowości wymienionych w książce nie jest ani dobry ani zły. Wszystkie mają zarówno mocne, jak i słabe strony. Nie ma również czegoś takiego, jak „czysty” typ osobowości – nikt nie przejawia tylko jednego typu, każdy natomiast ujawnia pewien układ różnych typów.

Ponadto, każdy typ to swego rodzaju kontinuum – można określić jego stopień natężenia. Gdy któryś z nich zaczyna być niezwykle intensywny oraz przybierać formę sztywnego i nieprzystosowawczego zachowania, a także cechuje się brakiem elastyczności, wówczas możemy mówić o zaburzeniu osobowości. Dla każdego typu na jednym końcu kontinuum, możemy przeciwstawić jego patologiczną formą na drugim końcu.


Czy można zmienić swoją osobowość?

Reagujemy na ludzi i doznania zgodnie ze swoim wzorem osobowości. Na ten wzór wpływ mają zarówno cechy wrodzone, jak i wychowanie. Z określonym temperamentem się rodzimy, charakter natomiast jest wynikiem procesu uczenia się i doświadczenia. Geny oferują nam pewien zakres możliwości, ale to doświadczenie decyduje o tym, które z nich zostaną wykorzystane. Tak więc nie jesteśmy w stanie diametralnie odmienić swojego wzoru osobowości, możemy natomiast popracować nad tymi cechami naszego charakteru, które nas nie satysfakcjonują. Zmian możemy dokonań:
 • w wyniku terapii;
 • w wyniku ćwiczeń;
 • pod wpływem różnych życiowych wydarzeń.

Co zawierają poszczególne rozdziały książki?

Na początku książki znajdziemy test, następnie natomiast każdemu typowi osobowości poświęcono jeden rozdział. W każdym z tych rozdziałów znajdziemy m. in.:
 • opis zestawu cech charakterystycznych dla danego typu;
 • opis funkcjonowania w poszczególnych sferach;
 • wskazówki, jak postępować z osobą o danym typie osobowości;
 • ćwiczenia na wzmocnienie swoich atutów;
 • charakterystykę rodziców o danym typie osobowości;
 • charakterystykę szefów o danym typie osobowości;
 • opis partnera pasującego do osoby o danym typie osobowości;
 • opis zaburzenia osobowości danego typu;
 • przykłady i historie osób, u których taki typ osobowości dominuje.

Jakie są najbardziej charakterystyczne cechy każdego z typów?
 1. Sumienny - działanie wypełnia mu cały czas, oddany pracy, perfekcjonista.
 2. Pewny Siebie - ambitny, ukierunkowany na cel, wysoka samoocena.
 3. Oddany - ogromna potrzeba przywiązania, dbający o potrzeby innych, pomocny.
 4. Dramatyczny - emocjonalność, zmienność nastrojów, duża potrzeba przyciągania uwagi.
 5. Czujny - ostrożny w kontaktach, liczący się tylko z własną opinią, niezależny.
 6. Wrażliwy - najlepiej czujący się we własnym domu, wśród bliskich, duża potrzeba aprobaty, skłonność do zamartwiania się.
 7. Wygodny - poszukujący przede wszystkim przyjemności, robi dokładnie tyle ile się od niego wymaga i nic ponadto, swobodny stosunek do czasu.
 8. Awanturniczy - uwielbia ryzyko, przeciwstawia się normom społecznym, nie potrafi usiedzieć w miejscu.
 9. Nie-Zwyczajny  - niewrażliwy na konwenanse, o niekonwencjonalnych przekonaniach, poszukujący przeżyć duchowych.
 10. Samotniczy - najlepiej czujący się w samotności, nie potrzebujący związków z innymi, by cieszyć się życiem, niewielkie potrzeby towarzyskie.
 11. Zmienny Emocjonalnie - łaknący przeżyć, intensywnie angażujący się w związki, łatwo wchodzi w odmienne systemy wartości.
 12. Ofiarny - celem jest służenie innym ludziom, nie lubi być w centrum zainteresowania, odporny na niewygody.
 13. Władczy - potrzeba dominacji, dobrze czujący się w roli przywódcy, silna osobowość.
 14. Poważny - wszystko rozważa, analizuje i ocenia, świadomy własnych ograniczeń, odpowiedzialny, realista.


Chcesz dowiedzieć się, które typy osobowości są u Ciebie dominujące? Wykonaj test i przeczytaj tę książkę. 

AP

Przypisy:
1. Oldham, J. M., Morris, L. B. Twój psychologiczny autoportret. Wydawnictwo Czarna Owca: Warszawa, 2011.
2. Źródło obrazka: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/56538/twoj-psychologiczny-autoportret-dlaczego-czujesz-kochasz-myslisz-dzialasz-wlasnie-tak
3. Moja rekomendacja książki na antenie Radia Stargard dn. 17.05.2016.