czwartek, 24 stycznia 2019

10. Etyka zawodu nauczyciela

Przedstawiam opracowane przez siebie zestawienie książek i artykułów z czasopism dotyczących etyki zawodu nauczyciela.

Książki:
 1. Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.
 2. O powinności nauczyciela. Wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2007.
 3. Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia / Lucyna Górska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2000.
 4. Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia / Dariusz Zając. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.
 5. Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. warszawa, łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 6. Etyka w systemie edukacji w Polsce / Joanna Madalińska-Michalak, Antoni J. Jeżowski, Szymon Więsław. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
 7. W kręgu wartości moralnych nauczyciela / Aldona Molesztak, Andrzej Tchorzewski, Wiesława Wołoszyn. Warszawa: WSP TWP, 1996.
 8. Wartości i normy moralne w zawodzie nauczycielskim / Krystyna Knafel. Kielce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział, 1990.
 9. Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania / Jarosław Michalski. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
 10. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela / red. nauk. Joanna M. Michalak. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 11. Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela / Maria Czerepaniak-Walczak. Toruń: "Edytor", 1997.
 12. Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
 13. Współczesne problemy zawodu nauzyciela / Stansław Krawcewicz. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979 (Rozdział VI. Szkic o etyce zawodowej nauczyciela, str. 117).
 14. Etyka w zawodzie współczesnego nauczyciela / Ireneusz M. Świtała. W: Edukacyjne konteksty współczesności z myślą o przyszłości / red. Joanna Maalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. Str. 579-589.
Artykuły z czasopism:
 1. Obraz, role i etyka nauczyciela we współczesnej szkole. Lidia Baranowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 4-10.
 2. Kodeks etyki pracowników. Aneta Buczkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 10, s. 35-37.
 3. O etyce zawodu nauczyciela. Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11.
 4. Tak, nie... . Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 8, s. 3-7. 2017.
 5. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły. Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46.
 6. Czy nauczycielowi jest potrzebny kodeks etyczny? Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 16-20.
 7. Czy można być dobrym nauczycielem? Maciej Smolak // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 16-18.
 8. Jaki kodeks? Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s.38-39.
 9. Moralna postawa nauczyciela. Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 50-52.
 10. O etyce zawodowej kilka myśli. Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 19-21.
 11. O etyce zawodowej nauczycieli : głos studentów. Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 20-22.
 12. Sprawiedliwy nauczyciel - pedagogiczne wyzwanie XXI wieku.Karina Stępkowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2016, nr 1, s. 41-58.
 13. Zagrożenia współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela. Józef Górniewicz. // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 4-8.
 14. Etyka w pracy nauczyciela. Edward Hajduk. // Z doświadczeń pedagoga. – 1999, nr 1, s. 7-12.

Jeśli skorzystasz z zestawienia, zostaw komentarz 😊
Dziękuję!

AP


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz