czwartek, 9 stycznia 2020

14. Zespół Retta

Potrzebujesz krótkiej wzmianki o zespole Retta, w której musisz podeprzeć się literaturą? Proszę bardzo, oto trzy książki i dwa artykuły z czasopism, gdzie znajdziesz informacje na temat tego zespołu.

Książki

1. "Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci" red. T. Wolańczyk, J.  Komender ➞ strona 77-79.
2. "Psychiatria dzieci i młodzieży" red. I. Namysłowska ➞ strona 124-125.
3. "Psychopatologia" M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan ➞ 350-351.

Artykuły

1.  "Zespół Retta" Marek Bodzioch. W: Medycyna Praktyczna. Neurologia, nr 1/2010 ➞ strona 81-84.
2. "Wczesna interwencja psychologiczna w Zespole Retta" Bożena Sidor. W: Szkoła Specjalna, nr 3/2005 ➞ strona 219-224.

AP