wtorek, 25 czerwca 2019

11. Psychologia pozytywna, szczęście, dobrostan

Przedstawiam opracowane przez siebie zestawienie książek i artykułów z czasopism na temat:
psychologii pozytywnej, szczęścia i dobrostanu psychicznego.

Książki

 1. Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka / red. nauk. Janusz Czapiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 2. Psychologia szczęścia : kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli Nowa odsłona teorii cebulowej / Janusz Czapiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
 3. Szczęście : od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne / Jonathan Haidt. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 4. Szczęście. Sposobem naukowym wyłożone / Daniel Nettle. Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007].
 5. Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia / Martin Seligman. Poznań : Harbor Point Media Rozina, 2011.
 6. Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. / Martin Seligman. Poznań : Media Rodzina, 2005.
 7. Zdrowie psychiczne / pod red. Kazimierza Dąbrowskiego. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 8. Przepływ. Jak poprawić jakość życia. Psychologia optymalnego doświadczenia / Mihaly Csikszentmihalyi. Warszawa : "Studio Emka", 1996.
 9. Urok codzienności. Psychologia emocjonalnego przepływu. Książka dla tych, którzy chcą więcej z życia wziąć i więcej mu dać / Mihaly Csikszentmihalyi. Warszawa : CIS : "W.A.B.", 1998.
 10. Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce / Iwona Kucharewicz. Warszawa : Edgard, 2015.
 11. Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne / Łukasz D. Kaczmarek. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2016.
 12. Psychologia pozytywna w praktyce / red. nauk. P. Alex Linley, Stephen Joseph; red. nauk. wyd. pol. Janusz Czapiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 13. Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia / Anna Porczyńska-Ciszewska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 14. Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan / Agata Cudowska. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2017.
 15. Autentyczność. Jak być sobą i dlaczego jest to ważne / Stephen Joseph. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017.
 16. Projekt dobre życie / Marlena Kossakowska. Sopot : Smak Słowa, 2017.
 17. Magia podświadomości / Jacquelline Lanser. Konin : Wydawnictwo Psychoskok, 2015.
 18. Alfabet szczęścia. Z coachingiem w tle i kotem na kolanach / M. Dziedziak-Wawro. Katowice : Wydawnictwo KOS, 2018.
 19. Odwaga krytycznego myślenia. W poszukiwaniu sensu życia / L. Figurski, I. T. Cieszewska. Będzin : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, 2014.
 20. Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym / red. nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.100 sekretów ludzi szczęśliwych / David Niven. Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006.
 21. Gra o ludzkie szczęście / Miroslav Plzák. Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980.
 22. Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia / Edyta Janus. Warszawa : Difin, 2016.
Artykuły  czasopism

 1. Radość życia, czyli przedmiot, którego nie ma / Tomasz Kozłowski // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 77-82.

AP

czwartek, 24 stycznia 2019

10. Etyka zawodu nauczyciela

Przedstawiam opracowane przez siebie zestawienie książek i artykułów z czasopism dotyczących etyki zawodu nauczyciela.

Książki:
 1. Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.
 2. O powinności nauczyciela. Wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2007.
 3. Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia / Lucyna Górska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2000.
 4. Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia / Dariusz Zając. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.
 5. Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. warszawa, łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 6. Etyka w systemie edukacji w Polsce / Joanna Madalińska-Michalak, Antoni J. Jeżowski, Szymon Więsław. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
 7. W kręgu wartości moralnych nauczyciela / Aldona Molesztak, Andrzej Tchorzewski, Wiesława Wołoszyn. Warszawa: WSP TWP, 1996.
 8. Wartości i normy moralne w zawodzie nauczycielskim / Krystyna Knafel. Kielce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział, 1990.
 9. Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania / Jarosław Michalski. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
 10. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela / red. nauk. Joanna M. Michalak. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 11. Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela / Maria Czerepaniak-Walczak. Toruń: "Edytor", 1997.
 12. Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
 13. Współczesne problemy zawodu nauzyciela / Stansław Krawcewicz. warszawa: Książka i Wiedza, 1979 (Rozdział VI. Szkic o etyce zawodowej nauczyciela, str. 117).
Artykuły z czasopism:
 1. Obraz, role i etyka nauczyciela we współczesnej szkole. Lidia Baranowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 4-10.
 2. Kodeks etyki pracowników. Aneta Buczkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 10, s. 35-37.
 3. O etyce zawodu nauczyciela. Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11.
 4. Tak, nie... . Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 8, s. 3-7. 2017.
 5. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły. Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46.
 6. Czy nauczycielowi jest potrzebny kodeks etyczny? Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 16-20.
 7. Czy można być dobrym nauczycielem? Maciej Smolak // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 16-18.
 8. Jaki kodeks? Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s.38-39.
 9. Moralna postawa nauczyciela. Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 50-52.
 10. O etyce zawodowej kilka myśli. Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 19-21.
 11. O etyce zawodowej nauczycieli : głos studentów. Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 20-22.
 12. Sprawiedliwy nauczyciel - pedagogiczne wyzwanie XXI wieku.Karina Stępkowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2016, nr 1, s. 41-58.
 13. Zagrożenia współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela. Józef Górniewicz. // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 4-8.
 14. Etyka w pracy nauczyciela. Edward Hajduk. // Z doświadczeń pedagoga. – 1999, nr 1, s. 7-12.

Jeśli skorzystasz z zestawienia, zostaw komentarz 😊
Dziękuję!

AP