piątek, 26 lipca 2019

13. Trzy książki o... Samokontroli

"Gdyby mi się chciało tak, jak mi się nie chce...". Kto z nas nie zna tego powiedzenia? I choć raz w życiu tak nie pomyślał? Czy można zrobić coś, żeby chciało nam się zawsze albo chociaż częściej niż do tej pory? Czy silna wola to jest coś danego z góry tylko wybranym, czy może raczej umiejętność którą może opanować każdy?

Przedstawiam trzy ciekawe książki na temat samokontroli:
•samokontrola,
•samoregulacja,
•samodycyplina,
•samoutrudnianie,
•prokrastynacja.
 1. "Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli" Walter Mischel.
 2. "Prokrastynacja. O przyczynach i skutkach odkładania spraw na potem" Katarzyna Markiewicz.
 3. "Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji" R. F. Baumeister, T. F. Heatherton, D. M. Tice.Sama byłam kiedyś wprost wybitną prokrastynatorką, natomiast obecnie chyba całkiem nieźle radzę sobie z robieniem tego, co trzeba wtedy, kiedy trzeba.

AP

Przypisy:
1. Mischel, W. Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli. Wydawnictwo Smak Słowa: Sopot, 2015.
2. Markiewicz, K. Prokrastynacja. O przyczynach i skutkach odkładania spraw na potem. Wydawnictwo Difin: Warszawa, 2019.
3. Baumeister, R. F., Todd, F. H. Tice, D. M. Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Warszawa, 2000.
4. Zdjęcia są mojego autorstwa.

czwartek, 18 lipca 2019

12. Minimalizm

10 książek z tematem minimalizmu w tle

-minimalizm,
-porządkowanie,
-oszczędność,
-prostota.

1. "Minimalizm po polsku. Czyli jak uczynić życie prostszym" Anna Mularczyk-Meyer.
2. "Minimalizm dla zaawansowanych. Czyli jak uczynić życie jeszcze prostszym" Anna Mularczyk-Meyer.
3. "Mniej" Marta Sapała.
4. "Sztuka minimalizmu" Dominique Loreau.
5. "Sztuka prostoty" Dominique Loreau.
6. "Chcieć mniej" Katarzyna Kędzierska.
7. "Minimalizm daje radość" Francine Jay.
8. "Slow life" Joanna Glogaza.
9. "Miej umiar" Natalia Knopek.
10. "Magia sprzątania" Marie Kondo.


AP

Przypisy:
1. Źródło obrazka: zdjęcie własne okładki książki pt. "Sztuka minimalizmu" autorstwa Dominique Loreau.

wtorek, 25 czerwca 2019

11. Psychologia pozytywna, szczęście, dobrostan

Przedstawiam opracowane przez siebie zestawienie książek i artykułów z czasopism na temat:

psychologii pozytywnej, szczęścia i dobrostanu psychicznego.


Książki
 1. Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka / red. nauk. Janusz Czapiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 2. Psychologia szczęścia : kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli Nowa odsłona teorii cebulowej / Janusz Czapiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
 3. Szczęście : od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne / Jonathan Haidt. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 4. Szczęście. Sposobem naukowym wyłożone / Daniel Nettle. Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007].
 5. Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia / Martin Seligman. Poznań : Harbor Point Media Rozina, 2011.
 6. Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. / Martin Seligman. Poznań : Media Rodzina, 2005.
 7. Zdrowie psychiczne / pod red. Kazimierza Dąbrowskiego. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 8. Przepływ. Jak poprawić jakość życia. Psychologia optymalnego doświadczenia / Mihaly Csikszentmihalyi. Warszawa : "Studio Emka", 1996.
 9. Urok codzienności. Psychologia emocjonalnego przepływu. Książka dla tych, którzy chcą więcej z życia wziąć i więcej mu dać / Mihaly Csikszentmihalyi. Warszawa : CIS : "W.A.B.", 1998.
 10. Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce / Iwona Kucharewicz. Warszawa : Edgard, 2015.
 11. Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne / Łukasz D. Kaczmarek. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2016.
 12. Psychologia pozytywna w praktyce / red. nauk. P. Alex Linley, Stephen Joseph; red. nauk. wyd. pol. Janusz Czapiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 13. Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia / Anna Porczyńska-Ciszewska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 14. Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan / Agata Cudowska. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2017.
 15. Autentyczność. Jak być sobą i dlaczego jest to ważne / Stephen Joseph. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017.
 16. Projekt dobre życie / Marlena Kossakowska. Sopot : Smak Słowa, 2017.
 17. Magia podświadomości / Jacquelline Lanser. Konin : Wydawnictwo Psychoskok, 2015.
 18. Alfabet szczęścia. Z coachingiem w tle i kotem na kolanach / M. Dziedziak-Wawro. Katowice : Wydawnictwo KOS, 2018.
 19. Odwaga krytycznego myślenia. W poszukiwaniu sensu życia / L. Figurski, I. T. Cieszewska. Będzin : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, 2014.
 20. Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym / red. nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.100 sekretów ludzi szczęśliwych / David Niven. Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006.
 21. Gra o ludzkie szczęście / Miroslav Plzák. Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980.
 22. Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia / Edyta Janus. Warszawa : Difin, 2016.

Artykuły  czasopism
 1. Radość życia, czyli przedmiot, którego nie ma / Tomasz Kozłowski // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 77-82.

AP

czwartek, 24 stycznia 2019

10. Etyka zawodu nauczyciela

Przedstawiam opracowane przez siebie zestawienie książek i artykułów z czasopism dotyczących etyki zawodu nauczyciela.

Książki:
 1. Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.
 2. O powinności nauczyciela. Wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2007.
 3. Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia / Lucyna Górska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2000.
 4. Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia / Dariusz Zając. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.
 5. Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. warszawa, łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 6. Etyka w systemie edukacji w Polsce / Joanna Madalińska-Michalak, Antoni J. Jeżowski, Szymon Więsław. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
 7. W kręgu wartości moralnych nauczyciela / Aldona Molesztak, Andrzej Tchorzewski, Wiesława Wołoszyn. Warszawa: WSP TWP, 1996.
 8. Wartości i normy moralne w zawodzie nauczycielskim / Krystyna Knafel. Kielce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział, 1990.
 9. Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania / Jarosław Michalski. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
 10. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela / red. nauk. Joanna M. Michalak. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 11. Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela / Maria Czerepaniak-Walczak. Toruń: "Edytor", 1997.
 12. Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
 13. Współczesne problemy zawodu nauzyciela / Stansław Krawcewicz. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979 (Rozdział VI. Szkic o etyce zawodowej nauczyciela, str. 117).
 14. Etyka w zawodzie współczesnego nauczyciela / Ireneusz M. Świtała. W: Edukacyjne konteksty współczesności z myślą o przyszłości / red. Joanna Maalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. Str. 579-589.
Artykuły z czasopism:
 1. Obraz, role i etyka nauczyciela we współczesnej szkole. Lidia Baranowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 4-10.
 2. Kodeks etyki pracowników. Aneta Buczkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 10, s. 35-37.
 3. O etyce zawodu nauczyciela. Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11.
 4. Tak, nie... . Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 8, s. 3-7. 2017.
 5. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły. Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46.
 6. Czy nauczycielowi jest potrzebny kodeks etyczny? Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 16-20.
 7. Czy można być dobrym nauczycielem? Maciej Smolak // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 16-18.
 8. Jaki kodeks? Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s.38-39.
 9. Moralna postawa nauczyciela. Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 50-52.
 10. O etyce zawodowej kilka myśli. Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 19-21.
 11. O etyce zawodowej nauczycieli : głos studentów. Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 20-22.
 12. Sprawiedliwy nauczyciel - pedagogiczne wyzwanie XXI wieku.Karina Stępkowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2016, nr 1, s. 41-58.
 13. Zagrożenia współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela. Józef Górniewicz. // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 4-8.
 14. Etyka w pracy nauczyciela. Edward Hajduk. // Z doświadczeń pedagoga. – 1999, nr 1, s. 7-12.

Jeśli skorzystasz z zestawienia, zostaw komentarz 😊
Dziękuję!

AP